vrijdag 4 november 2011

Tilda Swap and soon a Give-AwayIk ben de afgelopen dagen druk bezig geweest met de Tilda Kerst Swap van Cat (klik). Het was echt heel leuk om iets van Tilda te maken, want ik heb wel al een aantal boeken. Verder dan pantoffels en een hart was ik nog niet gekomen. Voor deze swap moesten we iets van Tilda Kerst maken, stof, lint of knopen van Tilda bijsluiten, iets lekkers bijsluiten en nog iets anders van Tilda maken. Deze swap was gelijk een stimulans om weer eens iets van Tilda te maken. Ik laat nog geen foto zien want het pakketje is vandaag naar de ontvanger Anita (klik) gegaan. Nu kwam ik er net achter dat ik alleen een foto van het grote cadeau heb gemaakt maar van de rest helemaal niets! Erger nog is dat het pakket al is weggebracht en de kaart lag nog op tafel......, deze nu maar in de brievenbus gestopt.
The last few days I was busy with Christmas Tilda Swap from Cat (click). It was really fun to make something of Tilda because I do have a number of books. But other than a pair of slippers and a heart had not made yet. For this swap we had to make something of Tilda Christmas, enclose fabric, ribbon or buttons from Tilda, buy or make a lovely treat and something else make from Tilda. This swap was also an incentive to make some stuff of Tilda. I leave no photograph from the package because it went today to the receiver Anita (klik). Now, I just thought that I only photograph the great gift, but I made ​​no photographs of the rest! Worse, the package has been brought away and the card was still on the table now, but ......,I stopped it in the mailbox!
Het weer is echt ongelooflijk lekker. Vandaag was mijn vrije dag en lekker heel de dag de schuifpui open gehad terwijl ik druk bezig was met de swap.
Volgende week woensdag ben ik jarig en ik hoop dat ik dan ook zo'n heerlijke dag mag meemaken hoewel ik begrijp dat de temperatuur nu toch wat naar beneden zal gaan.
Even iets anders. Ik zie net dat ik al meer dan honderd volgers heb en dat vind ik toch wel heel bijzonder dat jullie mij volgen! Om mijn verjaardag en het feit dat ik honderd lieve volgers heb ga ik een give-away organiseren. Maar daarover binnenkort meer want ik wil even goed nadenken wat voor moois ik wil gaan weggeven.
The weather is really unbelievably nice. Today was my day off and I left the patio door open all day while I had been busy with the Tilda swap.
Next Wednesday is my birthday and I hope that I too may experience a great day although I understand that the temperature will go down somewhat.
Now something else. I just see that I already have more than one hundred followers and I find it very peculiar that you follow me! For my birthday and the fact that I have one hundred dear follower, I organize a give-away. But more about that soon because I first want to think carefully what for beautiful things I want to give away.

Have a good weekend and lots of sewing and quilting fun.


1 opmerking:

Cat zei

Thanks for joining me on the swapping journey - looking forward to seeing what you made and received xxx

Related Posts with Thumbnails